Impressum

DEHA Bergedienst GmbH
Granschützer Straße 7
06679 Hohenmölsen
Geschäftsführer: Denis Major

Tel.Nr.: +49 (0) 341 600 586 10
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer §27 a
DE317088352 | Finanzamt Naumburg
Steuernr.: 119/106/01921

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
HRB-Nr. 25510
Amtsgericht Stendal


Ochrona danych

Bardzo cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma dla Zarządu firmy Bergeservices DEHA GmbH szczególnie wysoką wartość. Korzystanie ze stron internetowych firmy Bergeservices DEHA GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z konkretnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, mogłoby to wymagać przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma dla takiego przetwarzania podstawy prawnej, zawsze uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodnie z przepisami o ochronie danych specyficznych dla kraju, które obowiązują w firmie Bergeservices DEHA GmbH. Dzięki tej polityce ochrony prywatności nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto, za pośrednictwem tej polityki ochrony prywatności, osoby, której dane dotyczą, są informowane o swoich prawach.

Firma Bergeservice DEHA GmbH, jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, zastosowała liczne techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia jak najbardziej kompleksowej ochrony przetwarzanych przez tę stronę internetową danych osobowych. Niemniej jednak przesyłanie danych przez Internet może w zasadzie tworzyć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona nie może być gwarantowana. Z tego powodu każdej osobie, której dane dotyczą, wolno przekazywać nam dane osobowe również innymi drogami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka ochrony prywatności firmie Bergeservices DEHA GmbH opiera się na terminologii używanej przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń podczas przyjmowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka ochrony prywatności ma na celu być zarówno dla publiczności, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych, czytelna i zrozumiała. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używane terminy.

W tej polityce ochrony prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Jako możliwa do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to dowolna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane automatycznie, czy nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikacja, odczytywanie, używanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne formy udostępniania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczanie przetwarzania

Ograniczanie przetwarzania to oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolny rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych osobistych aspektów odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapobiegającym przypisaniu danych osobowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie lub podmiot przetwarzający

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie lub podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, instytucja lub inna jednostka, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawa państw członkowskich, podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państw członkowskich.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, instytucja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, instytucja lub inna jednostka, której dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego, czy jest to "osoba trzecia". Jednakże organy administracyjne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego śledztwa zgodnego z prawem Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, instytucja lub inna jednostka inna niż osoba, której dane dotyczą, podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgodą jest dowolne dobrowolne, konkretnie związane ze sprawą, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, wyrażone w formie oświadczenia lub innej jednoznacznej czynności potwierdzającej, że zgadza się ona na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą.

2. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych, innych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej aktów prawnych dotyczących ochrony danych i innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:

Bergeservice DEHA GmbH, reprezentowana przez Denisa Majora | Granschützer Straße 7 | 06679 Hohenmölsen | Niemcy | Tel.: +49 (0) 341 600 586 10 | E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Ciasteczka

Strony internetowe Bergeservices DEHA GmbH korzystają z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane na systemie komputerowym za pomocą przeglądarki internetowej.

Wiele stron i serwerów internetowych korzysta z plików cookies. Wielu cookies zawiera tzw. identyfikator cookie. Identyfikator cookie to unikalny identyfikator cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki którym strony i serwery internetowe mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Pozwala to odwiedzanym stronom i serwerom internetowym odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Za pomocą plików cookies, Bergeservice DEHA GmbH może dostarczać użytkownikom tej strony internetowej usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, na rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem takiego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi na przykład za każdym razem, kiedy odwiedza stronę, wpisywać ponownie swoich danych logowania, ponieważ jest to robione przez stronę internetową i plik cookie zapisany na systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient dodał do wirtualnego koszyka, za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób na stałe sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto, już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyłączy ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Bergeservice DEHA GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, kiedy strona internetowa jest otwierana przez osobę lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logów serwera. Mogą być zbierane (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dostaje do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są kierowane na naszej stronie internetowej przez system dostępowy, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres IP, (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do ochrony w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

W przypadku korzystania z tych ogólnych danych i informacji, Bergeservice DEHA GmbH nie wnosi żadnych wniosków o osobie, której dane dotyczą. Te informacje są raczej potrzebne do (1) poprawnej dostawy treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej oraz reklamy dla niej, (3) zapewnienia trwałego działania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji, które są niezbędne do ścigania karnego w przypadku cyberataków. Te anonimowo zebrane dane i informacje są dlatego analizowane statystycznie przez Bergeservice DEHA GmbH oraz z celem zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby zapewnić optymalny poziom ochrony. Anonimowe dane logów serwera są przechowywane osobno od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub jeżeli tak stanowi prawodawca europejski lub inny prawodawca w przepisach ustawowych lub regulacjach, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie.

Jeżeli cel przechowywania nie obowiązuje lub wygasa okres przechowywania przewidziany przez prawodawcę europejskiego lub inny właściwy prawodawca, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez Europejskiego Ustawodawcę do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez Europejskiego Ustawodawcę do otrzymania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych nieodpłatnej informacji o jej danych osobowych przechowywanych oraz kopii tej informacji. Ponadto Europejski Ustawodawca przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania informacji na temat:

celów przetwarzania

kategorii przetwarzanych danych osobowych

odbiorców lub kategorii odbiorców, którzy mieli lub mają dostęp do danych osobowych, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

jeżeli to możliwe, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie, kryteriów ustalania tego okresu

prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną, a także prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat źródła tych danych

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informację, czy dane osobowe były przekazywane krajowi trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazywaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawo do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

c) Prawo do poprawienia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez Europejskiego Ustawodawcę do żądania niezwłocznego poprawienia dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do poprawienia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez Europejskiego Ustawodawcę do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących jej osoby, o ile występuje któryś z następujących powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędne:

Dane osobowe zbierane lub w inny sposób przetwarzane, nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opierało się przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, a nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, albo osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wykonania obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na mocy art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli jeden z powyższych powodów jest prawidłowy i osoba, której dane dotyczą, chciałaby wymusić usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Bergeservice DEHA GmbH, może w każdym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Pracownik Bergeservice DEHA GmbH zorganizuje usunięcie danych osobowych.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Bergeservice DEHA GmbH i nasze przedsiębiorstwo jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych na mocy art. 17 ust. 1 RODO, Bergeservice DEHA GmbH podejmie odpowiednie środki, również techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty implementacji, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik Bergeservice DEHA GmbH zorganizuje w indywidualnym przypadku to, co jest potrzebne.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez Europejskiego Ustawodawcę do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jedno z poniższych:

Sprawdzana jest poprawność danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych sprawdzenie poprawności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, i nie jest jeszcze pewne, czy zasadne powody po stronie osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jedno z powyższych warunków jest spełnione i osoba, której dane dotyczą, chciałaby wymóc ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Bergeservice DEHA GmbH, może w każdym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Pracownik Bergeservice DEHA GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczy, ma prawo udzielone przez prawodawcę unijnego do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytania przez maszynę. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że przetwarzanie jest oparte na zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, i przetwarzanie jest realizowane za pomocą zautomatyzowanych środków, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania służącego interesowi publicznemu lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, przy wykonywaniu swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, ma prawo domagać się, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza to praw i swobód innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się w dowolnym momencie z pracownikiem firmy Bergeservice DEHA GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczy, ma prawo udzielone przez prawodawcę unijnego do sprzeciwu w każdym czasie, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych dotyczących jej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. To prawo dotyczy również profilowania opartego na tych przepisach.

Bergeservice DEHA GmbH przestaje przetwarzać dane osobowe w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Bergeservice DEHA GmbH przetwarza dane osobowe w celu bezpośredniego marketingu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zaprotestować przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do celów takiego marketingu. To prawo dotyczy również profilowania, o ile jest z nim związane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez firmę Bergeservice DEHA GmbH do celów bezpośredniego marketingu, firma Bergeservice DEHA GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących jej przez firmę Bergeservice DEHA GmbH do celów badań naukowych lub historycznych, albo do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem firmy Bergeservice DEHA GmbH. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych środków korzystających z technicznych specyfikacji.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczy, ma prawo udzielone przez prawodawcę unijnego, aby nie podlegać decyzji, która ma dla niej skutki prawne lub istotnie ją dotyka, a która jest oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dopuszczalna na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i jeżeli to prawo zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma Bergeservice DEHA GmbH podejmuje odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby z ramienia administratora, przedstawienia własnego punktu widzenia i możliwości zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z zautomatyzowanymi decyzjami, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo nadane przez Unijnego ustawodawcę do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane są przetwarzane, chce skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

7. Polityka prywatności dotycząca użycia i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook to serwis społecznościowy.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń, lub umożliwia jej członkom udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Firmą prowadzącą Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Podczas każdego wywołania jednej ze stron internetowych tej strony, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, i na której zintegrowano komponent Facebooka, automatycznie uruchamiany jest komponent Facebooka, który pobiera prezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu, Facebook zostaje poinformowany o konkretnej podstronie naszej strony internetowej, którą odwiedza interesująca osoba.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez tę osobę i podczas całego okresu pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba ta. Te informacje są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, na przykład przycisk "Lubię to", lub zostawi komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informację przez komponent Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli ta osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli taka transmisja informacji do Facebooka nie jest pożądana przez osobę, której dane dotyczą, może ona zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje Facebook oferuje do ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dostępne są różne aplikacje blokujące przesyłanie danych do Facebooka. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z tych aplikacji, aby zapobiec przesyłowi danych do Facebooka.

8. Zasady ochrony prywatności dotyczące korzystania z YouTube

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty firmy YouTube. YouTube to portal internetowy, który umożliwia publikatorom filmów umieszczanie klipów wideo za darmo, a innym użytkownikom również bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszystkich rodzajów filmów, więc dostępne są zarówno pełne filmy i programy telewizyjne, jak i klipy muzyczne, zwiastuny oraz filmy stworzone przez użytkowników.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przez każde wezwanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent YouTube (film YouTube), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie zainicjowana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania przedstawienia odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google dowiadują się, którą konkretne podstronę naszej strony internetowej odwiedza zainteresowany.

Jeśli zainteresowany jest jednocześnie zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje przy wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, która konkretne podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez zainteresowanego. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane poszczególnym kontom YouTube osoby zainteresowanej.

YouTube i Google otrzymują informację poprzez komponent YouTube, że zainteresowana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli zainteresowana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie wezwania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy zainteresowana osoba kliknęła film YouTube czy nie. Jeżeli takie przekazanie tej informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę zainteresowaną, może ona zapobiec przekazaniu przez wylogowanie się z konta YouTube przed wezwaniem naszej strony internetowej.

Zasady ochrony prywatności opublikowane przez YouTube, dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

9. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawą prawna dla operacji przetwarzania, gdzie uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba zainteresowana, jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy tych operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedwstępnych, na przykład w przypadkach zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego, na przykład do spełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony podstawowych interesów osoby zainteresowanej lub innej osoby naturalnej. Następnie przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub innej strony, pod warunkiem, że interesy, prawa podstawowe i wolności zainteresowanej nie przeważają. Takie operacje przetwarzania są dozwolone, ponieważ są szczególnie wymieniane przez prawodawcę europejskiego. Twierdził w szczególności, że można założyć uzasadniony interes, gdy zainteresowany jest klientem odpowiedzialnej osoby (motyw 47 punkt 2 DS-GVO).

10. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są przeganiane przez osobę odpowiedzialną lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO, nasze uzasadnione interesy to prowadzenie naszej działalności biznesowej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

11. Czas, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium dla czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni okres przechowywania określony przez ustawodawcę. Po upływie tego terminu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji lub zawarcia umowy.

12. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące dostarczania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby zainteresowanej dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje niedostarczenia

Informujemy Cię, że dostarczanie danych osobowych jest częściowo wymagane prawnie (na przykład przepisy podatkowe) lub może wynikać również z umów (na przykład informacje o partnerze umowy). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, aby osoba zainteresowana dostarczyła nam dane osobowe, które muszą następnie zostać przez nas przetworzone. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana dostarczyć nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera umowę z nią. Niedostarczenie danych osobowych miałoby za konsekwencję, że umowa z zainteresowanym nie mogłaby zostać zawarta. Przed dostarczeniem danych osobowych przez zainteresowanego, musi się on skontaktować z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik indywidualnie wyjaśni zainteresowanemu, czy dostarczenie danych osobowych jest wymagane prawnie lub umownie, czy jest niezbędne dla zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i jakie są konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

13. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

14. Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron zostały stworzone z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako dostawcy usług, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG, jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawcy usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich lub do dochodzenia okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Obowiązki usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawa pozostają od tego niezmienione. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania świadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

15. Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, były sprawdzane pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie linkowania. Nielegalne treści nie były widoczne w momencie linkowania. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak możliwa bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

16. Wykorzystanie elementów pamięci lokalnej, elementów pamięci sesji i plików cookies

Nasza strona korzysta z elementów pamięci lokalnej, elementów pamięci sesji i/lub plików cookies. Pamięć lokalna to mechanizm, który pozwala na przechowywanie danych w przeglądarce na twoim urządzeniu. Te dane zazwyczaj obejmują preferencje użytkownika, takie jak tryb "dzień" lub "noc" na stronie internetowej, i są zachowywane, dopóki nie usuniesz tych danych ręcznie. Pamięć sesji jest bardzo podobna do pamięci lokalnej, ale dane są przechowywane tylko podczas bieżącej sesji, czyli do momentu zamknięcia bieżącej karty. Po tym pliki cookie sesji są usuwane z twojego urządzenia. Pliki cookie to informacje, które serwer internetowy (serwer dostarczający treści internetowe) przechowuje na twoim urządzeniu, aby móc zidentyfikować to urządzenie. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) i są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej, albo na stałe (stałe pliki cookie) na twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez twoją przeglądarkę internetową.

Te przedmioty mogą być również przechowywane na twoim urządzeniu przez firmy trzecie, kiedy odwiedzasz naszą stronę (żądania stron trzecich). Umożliwia to nam, jako operatorowi, i tobie, jako odwiedzającemu naszą stronę, skorzystanie z konkretnych usług osób trzecich, które są zainstalowane na tej stronie. Przykłady to realizacja usług płatniczych lub wyświetlanie filmów.

Te mechanizmy mają szerokie zastosowanie. Mogą poprawić działanie strony internetowej, kontrolować funkcje koszyka, zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze strony internetowej oraz przeprowadzać analizy dotyczące ruchu i zachowania odwiedzających. W zależności od poszczególnych funkcji, są one klasyfikowane pod kątem ochrony danych. Są one niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i do realizacji określonych funkcji (funkcje koszyka) lub służą do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie służące do pomiaru zachowania odwiedzających), wówczas ich użycie ma podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadnione interesy w przechowywaniu plików cookie, elementów pamięci lokalnej i elementów pamięci sesji w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania naszych usług. We wszystkich innych przypadkach przechowywanie plików cookie, elementów pamięci lokalnej i elementów pamięci sesji następuje wyłącznie za twoją wyraźną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

W przypadkach, gdy pliki cookie, elementy pamięci lokalnej lub sesji są stosowane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, informujemy Cię o tym w ramach tej informacji o ochronie danych. Twoja wymagana zgoda jest pytana i może być cofnięta w każdym momencie.

Twoja przeglądarka może być skonfigurowana w taki sposób, aby pliki cookie były tworzone tylko za Twoją zgodą lub były generalnie odrzucane. Zwracamy jednak uwagę, że deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Masz możliwość kontrolowania i ewentualnie zapobiegania użyciu „Cookies”, konfigurując w ten sposób swoją przeglądarkę:

Internet Explorer, zobacz tutaj ( https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ) Narzędzia – Opcje internetowe – Karta „Zaawansowane” – w sekcji Bezpieczeństwo zaznacz pole „Wyślij żądania "Nie śledź" podczas odwiedzania stron internetowych za pomocą Internet Explorera” – potwierdź
Firefox, zobacz tutaj ( https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectslug=cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen&redirectlocale=de ) Menu – Ustawienia – Prywatność – w sekcji Historia wybierz „twórz ustawienia niestandardowe” – w sekcji „Cookies” dokonaj żądanych ustawień – potwierdź
Google Chrome, zobacz tutaj ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-at ) Menu – Ustawienia – Zaawansowane ustawienia – w sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści” – w sekcji „Cookies” zaznacz żądane pola – potwierdź.
Safari, zobacz tutaj ( https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac ) Safari – Ustawienia – Prywatność – w sekcji „Cookies i dane witryn” dokonaj żądanych ustawień – potwierdź.

Dla popularnych dostawców usług, takich jak Google, Facebook i innych, „Digital Advertising Alliance EU (EDAA)” oferuje możliwość zbiorczego wyłączenia wszystkich firm DAA.

17. Wykorzystanie usług zewnętrznych

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi zewnętrzne. Usługi zewnętrzne to usługi od dostawców zewnętrznych, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej. Może to nastąpić z różnych powodów, na przykład do osadzania filmów wideo lub dla bezpieczeństwa strony internetowej. Podczas korzystania z tych usług dane osobowe są również przekazywane dostawcom tych usług zewnętrznych. Jeżeli nie mamy uzasadnionego interesu w korzystaniu z tych usług, uzyskujemy Twoją zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć, jako odwiedzającego naszą stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Zarządzanie zgodami

Aby spełnić wymagania ochrony danych, wprowadziliśmy na naszej stronie internetowej narzędzie do zarządzania zgodami. Za pomocą tego narzędzia uzyskujemy wymagane zgody na ustawienie plików cookies lub na korzystanie z usług zewnętrznych. Zgody są przechowywane.

Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, na który podlega kontroler (operator strony internetowej). Jako podstawę prawną przetwarzania, wykorzystywany jest zatem Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Zgoda na pliki cookie Joomla

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Joomla. Dostawcą usługi jest J and Beyond Verein zur Förderung freier Content Management Systeme e.V., Brüsseler Ring 67 c/o Robert Deutz Business Solution, 52074 Aachen.

Więcej informacji znajduje się w informacjach o ochronie danych dostawcy pod podanym adresem URL: https://www.joomla.de/datenschutzerklaerung

To ciasteczko przechowuje wynik zgody na nasze ustawienia plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Nazwa
gdprCategoriesChoices

Czas przechowywania
Trwałe

Typ
Lokalne przechowywanie przez pierwszą stronę

Cel
Przechowuje kategorie plików cookie, na które uzyskano zgodę.

System zarządzania treścią

System zarządzania treścią umożliwia tworzenie, edycję, organizowanie i prezentowanie treści cyfrowych. Wykorzystujemy system zarządzania treścią do tworzenia treści dla naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy stworzyć bardziej atrakcyjną stronę internetową.

Opieramy to przetwarzanie na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz uzasadniony interes polega na technicznie bezbłędnym prezentowaniu i optymalizacji strony internetowej.

Joomla!

Korzystamy z usługi Joomla! na naszej stronie internetowej. Dostawcą usługi jest Open Source Matters Inc., PO Box 4668 #88354, Nowy Jork, 10163-4668, USA.

Ponieważ ta usługa jest hostowana lokalnie na serwerze sieciowym, nie dochodzi do przekazywania danych do osób trzecich.

Usługa przechowuje następujące dane w lokalnym lub sesyjnym magazynie przeglądarki:

Nazwa
hasFirstAccepted

Czas przechowywania
Trwałe

Typ
Lokalne przechowywanie przez pierwszą stronę

Cel
Przechowywane przez Joomla! na lokalnym urządzeniu końcowym.

18. JsDelivr

1. Czym jest jsdelivr.com-CDN?

Abyśmy mogli dostarczyć Ci nasze poszczególne strony internetowe szybko i na wszystkich różnych urządzeniach bez żadnych problemów, korzystamy z usług Open-Source jsdelivr.com, które oferuje polska firma software'owa ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Kraków, Polska. Jest to Sieć Dostarczania Treści (CDN). Jest to sieć regionalnie rozproszonych serwerów, które są połączone przez Internet. Dzięki temu treści, w szczególności duże pliki, mogą być dostarczane szybko i optymalnie, nawet w przypadku dużych szczytów obciążenia.

2. Dlaczego korzystamy z jsdelivr.com-CDN?

Oczywiście chcemy zapewnić Ci na naszej stronie internetowej kompleksową i dobrze działającą usługę. Do tego należy również szybka strona internetowa. Dzięki jsdelivr.com-CDN nasza strona internetowa może ładować się u Ciebie o wiele szybciej. Szczególnie przydatne jest korzystanie z jsdelivr.com-CDN dla użytkowników z zagranicy, ponieważ tutaj strona może być dostarczana z serwera znajdującego się w pobliżu.

3. Jakie dane są przetwarzane przez jsdelivr.com-CDN?

JsDelivr jest skonfigurowany tak, aby można było pobierać biblioteki JavaScript, które są przechowywane na serwerach npm i Github. Można także załadować wtyczki Joomla, o ile są one hostowane na joomla.de. Aby móc świadczyć tę usługę, Twoja przeglądarka może wysyłać dane osobowe do jsdelivr.com. JsDelivr może więc zbierać i przechowywać dane użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, która strona internetowa jest ładowana oraz czas i data wizyty na stronie. W polityce prywatności jsdelivr.com wyraźnie zaznaczono, że firma nie używa plików cookie ani innych usług śledzenia.

4. Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

JsDelivr ma serwery w różnych krajach i Twoje dane mogą być przechowywane również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. JsDelivr zachowuje dane osobowe, które są przetwarzane w naszym imieniu, tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia oferowanych usług, do spełnienia obowiązków prawnych, do rozstrzygania sporów i do egzekwowania umów.

5. Prawo sprzeciwu

Masz zawsze prawo do informacji, poprawienia i usuwania swoich danych osobowych. W przypadku pytań możesz również skontaktować się z odpowiedzialnymi za jsdelivr.com-CDN

19. Prawo autorskie

Treści i prace stworzone przez operatorów stron są objęte niemieckim prawem autorskim. Powielanie, przeróbka, dystrybucja i jakakolwiek forma wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeżeli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści stron trzecich są oznaczone jako takie. Jeżeli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o powiadomienie. Po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniach prawnych usuniemy takie treści natychmiast.

20. Rozstrzyganie sporów

Nie uczestniczymy w postępowaniu rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Jednak ustawa o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich wymaga, abyśmy mimo to wskazali ci odpowiednią komisję arbitrażową dla konsumentów:

Ogólna Komisja Arbitrażowa dla Konsumentów Centrum dla Arbitrażu e.V.
Ulica Strasburska 8
77694 Kehl

Internet: www.verbraucher-schlichter.de